Dwie edycje Bluetrip team building oraz testy gry kooperacyjnej

Zazwyczaj, planując program integracji firmowej osadzaliśmy go w konkretnej fabule. To oznaczało, że punktem wyjścia do zabawy było „przeniesienie” zespołu Klienta w jakieś odległe miejsce lub epokę. Tymczasem, specyfika potrzeb ekipy Bluerank wymagała innego podejścia. W Blueranku stawia się na dobrą atmosferę pracy, indywidualny rozwój i wysoką motywację. Dlatego, zamiast tworzenia fabuły do całej imprezy, postawiliśmy na bogatą ofertę aktywności do wyboru.

Zorganizowaliśmy dwie edycje dorocznego wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego „Bluetrip”. Nasz program atrakcji na Bluerank team building zawierał między innymi: grę terenową, konkurencje sprawnościowe i survival, gry i zabawy średniowieczne, warsztaty artystyczne, teleturniej z wiedzy o firmie, dedykowaną grę planszową. Zorganizowaliśmy również zajęcia rekreacyjne od wycieczki rowerowej, przez spływ kajakowy, po wieczorne kino „pod chmurką”. Błękitny zespół doskonalił wiedzę merytoryczną, ćwiczył twórcze myślenie i skuteczną komunikację. Ale grupa przede wszystkim przede wszystkim miała spędzić czas razem, dobrze się przy tym bawiąc. Obie edycje eventu spełniły swój cel.  Bogaty program, przy pełnej swobodzie wyboru różnych jego wariantów, pomógł pracownikom lepiej się poznać i zintegrować. Rezultatem było lepsze zaangażowanie uczestników w późniejszą pracę zespołową.

Społeczność pracowników Bluerank oceniła nasz program team building bardzo dobrze, w związku z czym spotkaliśmy się ponownie. Zorganizowaliśmy cykl testowania biznesowej gry kompetencyjnej z grupą firmowych talentów. Ostatecznie uznano ją za świetny materiał do budowy innowacyjnego narzędzia HR.

Podsumowując, czas spędzony z ekipą Bluerank bezsprzecznie należy do najbardziej inspirujących i twórczych doświadczeń w naszej eventowej działalności.

CHCĘ ZAPYTAĆ O EVENT DLA SWOJEJ FIRMY