Poza wystawą stałą Muzeum Fabryki dysponuje wielofunkcyjną salą, w której stworzyliśmy program aktywności kulturalnej nazwany Fabryka po Godzinach. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowaliśmy sto kilkadziesiąt wydarzeń o niekomercyjnym charakterze.

Ich celem było integrowanie lokalnych społeczności i ich większa aktywność. Aby różne grupy zainteresowań mogły spotykać się i realizować potrzeby kulturalne i społeczne stworzyliśmy zróżnicowany program wydarzeń i zajęć. Przez 12 lat realizowaliśmy ideę Muzeum jako miejsca żywego, gościnnego dla wszystkich, począwszy od rodzin z najmłodszymi dziećmi, skończywszy na seniorach.

Stworzyliśmy kilkadziesiąt artystycznych i edukacyjnych wystaw czasowych, często współpracując z organizacjami pozarządowymi, uczelniami, szkołami, czy też indywidualnymi kuratorami. Zorganizowaliśmy liczne prelekcje, dyskusje, warsztaty, spacery krajoznawcze, promocje książek. Przez kilka lat odbywały się u nas akcje wymiany odzieży i dodatków, którym towarzyszyły porady stylistek i studentek wydziału mody łódzkiej ASP.